Καλούπια για Τυρί Πλαστικά

      

Αποτελέσματα 41 - 60 από 92

Καλούπι για Μυζήθρα - Ανθότυρο Πλαστικό Στρόγγυλο Νο24

Τιμή:
8.40 €
ΦΠΑ:
2.00 €
Σύνολο:
10.40 €
A999, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο24, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για μυζήθρα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο25

Τιμή:
10.30 €
ΦΠΑ:
2.50 €
Σύνολο:
12.80 €
P59310, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο25, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2.5 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο26

Τιμή:
13.50 €
ΦΠΑ:
3.30 €
Σύνολο:
16.80 €
P00765, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο26, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 1.5 με 1.8 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο27

Τιμή:
19.40 €
ΦΠΑ:
4.60 €
Σύνολο:
24.00 €
P00765A, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο27, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 1.5 με 1.8 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο28

Τιμή:
9.80 €
ΦΠΑ:
2.40 €
Σύνολο:
12.20 €
P00605, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο28, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2.2 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά και ημίσκληρα τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο29

Τιμή:
12.50 €
ΦΠΑ:
3.00 €
Σύνολο:
15.50 €
P57310, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο29, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 1.8 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο29A

Τιμή:
11.90 €
ΦΠΑ:
2.90 €
Σύνολο:
14.80 €
P00636N, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Ν29A, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο30

Τιμή:
13.10 €
ΦΠΑ:
3.20 €
Σύνολο:
16.30 €
P57320, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο30, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 3 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο31

Τιμή:
11.70 €
ΦΠΑ:
2.80 €
Σύνολο:
14.50 €
P00610, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο31, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2.5 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για λαδοτύρι, μυζήθρα και σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο32

Τιμή:
14.40 €
ΦΠΑ:
3.40 €
Σύνολο:
17.80 €
P00644, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο32, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 3 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο33

Τιμή:
13.20 €
ΦΠΑ:
3.20 €
Σύνολο:
16.40 €
P00764, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο33, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 3-4 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο34

Τιμή:
19.20 €
ΦΠΑ:
4.60 €
Σύνολο:
23.80 €
P00764A, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο34, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 3-4 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο34-1

Τιμή:
15.20 €
ΦΠΑ:
3.60 €
Σύνολο:
18.80 €
P00607, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο34-1, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 3.5 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο35

Τιμή:
29.80 €
ΦΠΑ:
7.20 €
Σύνολο:
37.00 €
P00754, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο35, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 4-5 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο35-1

Τιμή:
26.40 €
ΦΠΑ:
6.30 €
Σύνολο:
32.70 €
P00802, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο35-1, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 6 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο36

Τιμή:
29.00 €
ΦΠΑ:
7.00 €
Σύνολο:
36.00 €
P57330, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο36, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 6 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο37

Τιμή:
60.50 €
ΦΠΑ:
14.50 €
Σύνολο:
75.00 €
P00776, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο37, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 5 με 6 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο38

Τιμή:
55.20 €
ΦΠΑ:
13.30 €
Σύνολο:
68.50 €
P57340, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο38, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 15 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο39

Τιμή:
28.20 €
ΦΠΑ:
6.80 €
Σύνολο:
35.00 €
EP0001, Καλούπι για Τυρί Στρόγγυλο Νο39, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 18 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για σκληρά τυριά και φέτα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρόγγυλο Νο40

Τιμή:
15.20 €
ΦΠΑ:
3.60 €
Σύνολο:
18.80 €
P00641, Καλούπι για Τυρί Πλαστικό Στρογγυλό Νο40, Άριστη Ποιότητα, Κατάλληλο για Τρόφιμα, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση, Έως και 2 κιλά Τυρί, Κατάλληλο για όλα τα τυριά, Αρκετοί το προμηθεύονται για κασέρι. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Τα Καλούπια Πλαστικά για Τυρί που διαθέτουμε, είναι όλα άριστης ποιότητας. Είτε είστε επαγγελματίας τυροκόμος, είτε θέλετε να κάνετε τα δικά σας σπιτικά τυριά, σας έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παρασκευή τυριού της αρεσκείας σας.

Στο κατάστημα μας διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα σε Πλαστικά Καλούπια για Τυρί, ώστε να διαλέξετε τα κατάλληλα, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα Πλαστικά Καλούπια για Τυρί είναι υψηλής αντοχής και κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Όλα τα Πλαστικά Καλούπια για Τυρί, που προτείνουμε, υπάρχουν διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη. Τα Πλαστικά Καλούπια για Τυρί προορίζονται τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

Τα Πλαστικά Καλούπια για Τυρί είναι άριστης ποιότητας και θα σας συντροφεύουν εφ᾽ όρου ζωής.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ