Καζάνια Γαλβανιζέ

      

Αποτελέσματα 1 - 20 από 26

Καζάνι Γαλβανιζέ 57.5x45 98 λίτρων

Τιμή:
46.40 €
ΦΠΑ:
11.10 €
Σύνολο:
57.50 €
ST0018, Καζάνι Γαλβανιζέ 57.5x45 98 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 57.5x45 98 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
58.50 €
ΦΠΑ:
14.00 €
Σύνολο:
72.50 €
ST0019, Καζάνι Γαλβανιζέ 57.5x45 98 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 53x45 82 λίτρων

Τιμή:
43.10 €
ΦΠΑ:
10.40 €
Σύνολο:
53.50 €
ST0020, Καζάνι Γαλβανιζέ 53x45 82 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 53x45 82 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
53.60 €
ΦΠΑ:
12.90 €
Σύνολο:
66.50 €
ST0021, Καζάνι Γαλβανιζέ 53x45 82 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 47.5x44.5 66 λίτρων

Τιμή:
35.10 €
ΦΠΑ:
8.40 €
Σύνολο:
43.50 €
ST0022, Καζάνι Γαλβανιζέ 47.5x44.5 66 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 47.5x44.5 66 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
46.40 €
ΦΠΑ:
11.10 €
Σύνολο:
57.50 €
ST0023, Καζάνι Γαλβανιζέ 47.5x44.5 66 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 44x42.5 54 λίτρων

Τιμή:
32.70 €
ΦΠΑ:
7.80 €
Σύνολο:
40.50 €
ST0024, Καζάνι Γαλβανιζέ 44x42.5 54 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 44x42.5 54 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
44.80 €
ΦΠΑ:
10.70 €
Σύνολο:
55.50 €
ST0025, Καζάνι Γαλβανιζέ 44x42.5 54 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 41.5x40 46 λίτρων

Τιμή:
30.20 €
ΦΠΑ:
7.30 €
Σύνολο:
37.50 €
ST0026, Καζάνι Γαλβανιζέ 41.5x40 46 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 41.5x40 46 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
42.30 €
ΦΠΑ:
10.20 €
Σύνολο:
52.50 €
ST0027, Καζάνι Γαλβανιζέ 41.5x40 46 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 38.5x39.5 38 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
ST0028, Καζάνι Γαλβανιζέ 38.5x39.5 38 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 38.5x39.5 38 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
39.10 €
ΦΠΑ:
9.40 €
Σύνολο:
48.50 €
ST0029, Καζάνι Γαλβανιζέ 38.5x39.5 38 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 57x33 68 λίτρων

Τιμή:
42.30 €
ΦΠΑ:
10.20 €
Σύνολο:
52.50 €
ST0030, Καζάνι Καζάνι Γαλβανιζέ 57x33 68 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 57x33 68 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
53.60 €
ΦΠΑ:
12.90 €
Σύνολο:
66.50 €
ST0031, Καζάνι Γαλβανιζέ 57x33 68 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 55x33 58 λίτρων

Τιμή:
37.50 €
ΦΠΑ:
9.00 €
Σύνολο:
46.50 €
ST0032, Καζάνι Καζάνι Γαλβανιζέ 55x33 58 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 55x33 58 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
48.80 €
ΦΠΑ:
11.70 €
Σύνολο:
60.50 €
ST0033, Καζάνι Γαλβανιζέ 55x33 58 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 47x33 44 λίτρων

Τιμή:
32.70 €
ΦΠΑ:
7.80 €
Σύνολο:
40.50 €
ST0034, Καζάνι Γαλβανιζέ 47x33 44 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 47x33 44 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
44.00 €
ΦΠΑ:
10.50 €
Σύνολο:
54.50 €
ST0035, Καζάνι Γαλβανιζέ 47x33 44 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 44x29.5 34 λίτρων

Τιμή:
30.20 €
ΦΠΑ:
7.30 €
Σύνολο:
37.50 €
ST0036, Καζάνι Γαλβανιζέ 44x29.5 34 λίτρων, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Καζάνι Γαλβανιζέ 44x29.5 34 λίτρων με Καπάκι

Τιμή:
42.30 €
ΦΠΑ:
10.20 €
Σύνολο:
52.50 €
ST0037, Καζάνι Γαλβανιζέ 44x29.5 34 λίτρων με Καπάκι, Γερή Κατασκευή, Κατάλληλο για Εστίες Υγραερίου, Ξύλα και Ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Όλα τα Καζάνια Γαλβανιζέ που διαθέτουμε είναι άριστης ποιότητας. Τα Γαλβανιζέ Καζάνια μπορεί να τα αποκαλείτε μεγάλες Κατσαρόλες, Μαρμίτες, Καρδάρες, Ταβάδες, Μπακράτσια ή Δοχεία Μεταφοράς Τροφίμων. Όπως και να τα ονομάζετε εμείς τα διαθέτουμε!

Στο κατάστημα μας θα βρείτε μια ευρεία γκάμα επιλογών σε Καζάνια Γαλβανιζέ, με καπάκι ή χωρίς. Επιλέξτε την κατάλληλη χωρητικότητα για τα Γαλβανιζέ Καζάνια, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Όλα τα Καζάνια Γαλβανιζέ είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Το Γαλβανιζέ Καζάνι πρέπει να θερμαίνεται σταδιακά και να μην παραμένει για πολύ ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, για να μην χάσει το γαλβάνισμα.

Όλα τα Γαλβανιζέ Καζάνια που διαθέτουμε, θα σας συντροφεύουν εφ᾽ όρου ζωής!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ
KonApaz
  • D

  • Typing...