Μαντεμένιες Γάστρες - Κατσαρόλες Τύπου Camping

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 0.9 λίτρων

Τιμή:
60.10 €
ΦΠΑ:
14.40 €
Σύνολο:
74.50 €
LO0091, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 0.9 λίτρων, Κωδ. Lodge L6CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 1.9 λίτρων

Τιμή:
75.40 €
ΦΠΑ:
18.10 €
Σύνολο:
93.50 €
LO0092, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 1.9 λίτρων, Κωδ. Lodge L8CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 3.8 λίτρων

Τιμή:
93.10 €
ΦΠΑ:
22.40 €
Σύνολο:
115.50 €
LO0093, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 3.8 λίτρων, Κωδ. Lodge L10CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 4.7 λίτρων

Τιμή:
107.70 €
ΦΠΑ:
25.80 €
Σύνολο:
133.50 €
LO0094, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 4.7 λίτρων, Κωδ. Lodge L10DCO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 5.7 λίτρων

Τιμή:
125.40 €
ΦΠΑ:
30.10 €
Σύνολο:
155.50 €
LO0095, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 5.7 λίτρων, Κωδ. Lodge L12CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 7.6 λίτρων - 30.5 εκ.

Τιμή:
140.70 €
ΦΠΑ:
33.80 €
Σύνολο:
174.50 €
LO0096, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 7.6 λίτρων - 30.5 εκ., Κωδ. Lodge L12DCO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 7.6 λίτρων - 35.5 εκ.

Τιμή:
169.80 €
ΦΠΑ:
40.70 €
Σύνολο:
210.50 €
LO0097, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 7.6 λίτρων - 35.5 εκ., Κωδ. Lodge L14CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 9.5 λίτρων

Τιμή:
185.90 €
ΦΠΑ:
44.60 €
Σύνολο:
230.50 €
LO0098, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 9.5 λίτρων, Κωδ. Lodge L14DCO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 11.4 λίτρων

Τιμή:
231.90 €
ΦΠΑ:
55.60 €
Σύνολο:
287.50 €
LO0099, Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα Lodge Τύπου Camping 11.4 λίτρων, Κωδ. Lodge L16CO3, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Με Τοξοειδές Χερούλι για κρέμασμα σε τρίποδα, Το Καπάκι ανάποδα χρησιμοποιείται και ως πλάκα ψησίματος, Τα ποδαράκια στο κάτω μέρος επιτρέπουν στη Μαντεμένια Γάστρα - Κατσαρόλα να τοποθετηθεί σε φωτιά,Το Καπάκι έχει χείλος για να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες, Στη συσκευασία εμπεριέχεται βιβλίο με 101 συνταγές. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Διασπορέας & Σχάρα για Κρέας Lodge

Τιμή:
17.30 €
ΦΠΑ:
4.20 €
Σύνολο:
21.50 €
LO0146, Διασπορέας & Σχάρα για Κρέας Lodge, Κωδ. Lodge L8DOT3, Άριστη Ποιότητα, Προστατεύει από το καψάλισμα όταν τοποθετείται στον πάτο των μαντεμένιων γαστρών. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 20.5 εκ. για Camp Ovens

Τιμή:
38.30 €
ΦΠΑ:
9.20 €
Σύνολο:
47.50 €
LO0100, Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 20.5 εκ. για Camp Ovens, Κωδ. Lodge L8CL3, Άριστη Ποιότητα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλάκα ψησίματος τοποθετώντας το στην εστία ανάποδα, Γύρω γύρω έχει χείλος ώστε να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 25.5 εκ. για Camp Ovens

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
LO0101, Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 25.5 εκ. για Camp Ovens, Κωδ. Lodge L10CL3, Άριστη Ποιότητα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλάκα ψησίματος τοποθετώντας το στην εστία ανάποδα, Γύρω γύρω έχει χείλος ώστε να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 30.5 εκ. για Camp Ovens

Τιμή:
56.00 €
ΦΠΑ:
13.50 €
Σύνολο:
69.50 €
LO0102, Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 30.5 εκ. για Camp Ovens, Κωδ. Lodge L12CL3, Άριστη Ποιότητα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλάκα ψησίματος τοποθετώντας το στην εστία ανάποδα, Γύρω γύρω έχει χείλος ώστε να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 35.5 εκ. για Camp Ovens

Τιμή:
85.90 €
ΦΠΑ:
20.60 €
Σύνολο:
106.50 €
LO0103, Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 35.5 εκ. για Camp Ovens, Κωδ. Lodge L14CL3, Άριστη Ποιότητα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλάκα ψησίματος τοποθετώντας το στην εστία ανάποδα, Γύρω γύρω έχει χείλος ώστε να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 40.5 εκ. για Camp Ovens

Τιμή:
119.80 €
ΦΠΑ:
28.70 €
Σύνολο:
148.50 €
LO0104, Μαντεμένιo Καπάκι - Πλάκα Ψησίματος Lodge 40.5 εκ. για Camp Ovens, Κωδ. Lodge L16CL3, Άριστη Ποιότητα, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλάκα ψησίματος τοποθετώντας το στην εστία ανάποδα, Γύρω γύρω έχει χείλος ώστε να συγκρατεί ξυλοκάρβουνα. 

Αναλυτική Περιγραφή...
  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενη
  • 1
  • Επόμενη »
  • Τέλος »»

Σήμερα, οι Μαντεμένιες Γάστρες - Κατσαρόλες Τύπου Camping του εργοστασίου Lodge έχουν αποδειχθεί πρωτοπόρα μαγειρικά σκεύη για μαγείρεμα στην ύπαιθρο, στο τζάκι, σε ξυλόφουρνους, σε οικιακούς φούρνους, αλλά κι όπου αλλού επιθυμείτε. Καθώς σιγοβράζει το φαγητό διατηρείται το άρωμά του και τα γεύματα σερβίρονται στην οικογένεια και τους φίλους δημιουργώντας αναμνήσεις για μια ζωή.

Το καπάκι από όλες τις μαντεμένιες γάστρες τύπου κάμπιγκ, μπορείτε να το τοποθετήσετε ανάποδα σε μία πυροστιά ή πάνω από συσκευή υγραερίου και να το χρησιμοποιείτε ως μαντεμένια πλάκα ψησίματος. Οπότε με την αγορά τέτοιας γάστρας έχετε δύο μαγειρικά σκεύη!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ