Εξαρτήματα για Μηχανές Ζυμαρικών

      

Αποτελέσματα 1 - 20 από 23

Μοτέρ για τις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta & Titania

Τιμή:
68.10 €
ΦΠΑ:
16.40 €
Σύνολο:
84.50 €
ΙΜ0013, Μοτέρ για τις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta & Titania, Τις Μετατρέπει από Χειροκίνητες σε Ηλεκτροκίνητες, 80 Watt, 230 V. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ραβιολιών 5x5 εκ.

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
ΙΜ0030, Εξάρτημα Παρασκευής Ραβιολιών 5x5 εκ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ραβιολιών 3x3 εκ.

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
ΙΜ0100, Εξάρτημα Παρασκευής Ραβιολιών 3x3 εκ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta , Titania & PastaPresto. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής 3 Σχεδίων Μακαρονιών Βίδας

Τιμή:
35.50 €
ΦΠΑ:
8.50 €
Σύνολο:
44.00 €
ΙΜ0031, Εξάρτημα Παρασκευής 3 Σχεδίων Μακαρονιών Βίδας, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Σπαγγέτι

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0032, Εξάρτημα για Σπαγγέτι, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Διάμετρος Σπαγγέτι 2 χιλ. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Capelli d'Angelo 0.8 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0033, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Capelli d'Angelo 0.8 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 0.8 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Capelli d'Angelo 1.5 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0034, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Capelli d'Angelo 1.5 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 1.5 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής για Ζυμαρικά Ταλιατέλες 2 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0035, Εξάρτημα Παρασκευής για Ζυμαρικά Ταλιατέλες, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 2 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Τρενέτε 4 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0036, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τρενέτε 4 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 4 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Χυλοπίτες 6.5 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0037, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Χυλοπίτες 6.5 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 6.5 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Λαζάνια 12 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0038, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Λαζάνια 12 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 12 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Λαζάνια Ρετζινέτε 12 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0039, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Λαζάνια Ρετζινέτε 12 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 12 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Παπαρδέλε 32 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0040, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Παπαρδέλε 12 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 32 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τύπου Παπαρδέλε Ρετζινέτε 44 χιλ.

Τιμή:
18.50 €
ΦΠΑ:
4.50 €
Σύνολο:
23.00 €
ΙΜ0041, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Παπαρδέλε Ρετζινέτε 44 χιλ., Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 44 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής για Χυλοπίτες & Ταλιατέλες

Τιμή:
35.50 €
ΦΠΑ:
8.50 €
Σύνολο:
44.00 €
ΙΜ0050, Διπλό Εξάρτημα για Χυλοπίτες & Ταλιατέλες, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών iPasta, Titania & PastaPresto, Φάρδος Κοπής 2 και 6.5 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ζυμωτήριο για τις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant

Τιμή:
240.70 €
ΦΠΑ:
57.80 €
Σύνολο:
298.50 €
ΙΜ0021, Εξάρτημα - Ζυμωτήριο για Παρασκευή Ζύμης, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant, Ανοξείδωτο, 1 κιλό ζύμης σε 5 Λεπτά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Σπαγγέτι για τις Restaurant

Τιμή:
114.90 €
ΦΠΑ:
27.60 €
Σύνολο:
142.50 €
ΙΜ0070, Εξάρτημα για Σπαγγέτι, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant, Διάμετρος Σπαγγέτι 2 χιλ. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Capelli d'Angelo για τις Restaurant

Τιμή:
114.90 €
ΦΠΑ:
27.60 €
Σύνολο:
142.50 €
ΙΜ0076, Εξάρτημα Παρασκευής για Ζυμαρικά Capelli d'Angelo, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant, Φάρδος Κοπής 1.5 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Ταλιατέλε για τις Restaurant

Τιμή:
114.90 €
ΦΠΑ:
27.60 €
Σύνολο:
142.50 €
ΙΜ0071, Εξάρτημα Παρασκευής για Ζυμαρικά Ταλιατέλες, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant, Φάρδος Κοπής 2 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών Τρενέτε για τις Restaurant

Τιμή:
114.90 €
ΦΠΑ:
27.60 €
Σύνολο:
142.50 €
ΙΜ0072, Εξάρτημα Παρασκευής Ζυμαρικών τύπου Τρενέτε, Προσαρμόζεται στις Μηχανές Ζυμαρικών Restaurant, Φάρδος Κοπής 4 χιλιοστά. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να δείτε τα Εξαρτήματα για Μηχανές Ζυμαρικών που μπορείτε να προμηθευτείτε και να προσαρμόσετε στις μηχανές ζυμαρικών, έτσι ώστε να δημιουργήσετε διαφορετικά είδη ζυμαρικών.

Στην κατηγορία αυτήν μπορείτε να δείτε τον Στεγνωτήρα Ζυμαρικών, το Μοτέρ μετατροπής των Χειροκίνητων Μηχανών Ζυμαρικών σε Ηλεκτροκίνητες, καθώς και πολλά άλλα εξαρτήματα για τις οικιακού τύπου Μηχανές Ζυμαρικών. Στην κατηγορία αυτήν υπάρχουν και όλα τα εξαρτήματα που προσαρμόζονται στις Επαγγελματικές Μηχανές Ζυμαρικών, όπως το ζυμωτήριο.

Στις Λεπτομέρειες Προϊόντος κάθε Εξαρτήματος και Μηχανής ζυμαρικών στο site μας, μπορείτε να δείτε πολλά βίντεο στα οποία παρουσιάζουμε την χρήση όλων αυτών των εξαρτημάτων.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ