Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3

      

Αποτελέσματα 1 - 20 από 39

Πήλινη Γάστρα Νο1
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0001, Πήλινη Γάστρα Νο1 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο2
Κλαδί Ελιάς Κυπαρισσί
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0002, Πήλινη Γάστρα Νο2 Κλαδί Ελιάς Κυπαρισσί 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο3
Κλαδί Ελιάς Βερικοκί
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0003, Πήλινη Γάστρα Νο3 Κλαδί Ελιάς Βερικοκί 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο4
Κλαδί Ελιάς Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0004, Πήλινη Γάστρα Νο4 Κλαδί Ελιάς Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο5
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0005, Πήλινη Γάστρα Νο5 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο6
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0006, Πήλινη Γάστρα Νο6 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο7
Άνθη Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0007, Πήλινη Γάστρα Νο7 Άνθη Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο8
Κλαδί Ελιάς Μπλε
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0008, Πήλινη Γάστρα Νο8 Κλαδί Ελιάς Μπλε 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο9
Κλαδί Μικρό Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0009, Πήλινη Γάστρα Νο9 Κλαδί Μικρό Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο10
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0010, Πήλινη Γάστρα Νο10 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο11
Κλαδί Ελιάς Γαλάζιο
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0011, Πήλινη Γάστρα Νο11 Κλαδί Ελιάς Γαλάζιο 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο12
Κλαδί Μικρό Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0012, Πήλινη Γάστρα Νο12 Κλαδί Μικρό Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο13
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0013, Πήλινη Γάστρα Νο13 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο14
Κουκουνάρι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0014, Πήλινη Γάστρα Νο14 Κουκουνάρι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο15
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0015, Πήλινη Γάστρα Νο15 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο16
Κλαδί Ελιάς Μπλε
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0016, Πήλινη Γάστρα Νο16 Κλαδί Ελιάς Μπλε 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο17
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0017, Πήλινη Γάστρα Νο17 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο18
Κλαδί Ελιάς Γαλάζια
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0018, Πήλινη Γάστρα Νο18 Κλαδί Ελιάς Γαλάζια 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο19
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0019, Πήλινη Γάστρα Νο19 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο20
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0020, Πήλινη Γάστρα Νο20 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3 που σας προτείνουμε, είναι άριστης ποιότητας. Είναι επίσης γνωστές με το όνομα Κεραμικές - Πήλινες Κατσαρόλες. Μπορείτε να επιλέξετε την Κεραμική - Πήλινη Γάστρα από την Σειρά 3, ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα μεγεθών και σχεδιών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το προσωπικό σας γούστο.

Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα ή Κεραμική - Πήλινη Κατσαρόλα, είναι ένα από τα αρχαιότερα μαγειρικά σκεύη ανά τον κόσμο. Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαγειρικής μας παράδοσης για πεντανόστιμα, λαχταριστά και ευωδιαστά φαγητά. Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες είναι κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Παραδοσιακούς, ξυλόφουρνους, ηλεκτρικούς, υγραερίου, φυσικού αερίου αλλά και για εστίες υγραερίου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κεραμικής ή πήλινης γάστρας, της κεραμικής ή πήλινης κατσαρόλας, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα να σιγόμαγειρέψεις διαφορετικά φαγητά. Τα αρώματα των υλικών που αναδύονται στην Κεραμική Γάστρα, αναμειγνύονται και διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή του σερβιρίσματος. Η Πήλινη Γάστρα είναι το ιδανικό σκεύος για να μαγειρέψεις κρεατικά, ψάρια, λαχανικά, φασολάδες, σούπες, ψωμιά και γλυκά.

Όλες οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες της Σειράς 3 που διαθέτουμε έχουν φινετσάτα σχέδια. Ακόμη, οι Πήλινες Γάστρες, αποτελούν έναν ιδιαίτερο και εκλεπτυσμένο τρόπο σερβιρίσματος του φαγητού στους καλεσμένους σας. Είναι βέβαιο, ότι χρησιμοποιώντας Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες θα αποσπάσετε τις καλύτερες κριτικές.

Σας εγγυόμαστε ότι η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα, Κεραμική ή Πήλινη Κατσαρόλα, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ