Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3

      

Αποτελέσματα 1 - 20 από 39

Πήλινη Γάστρα Νο1
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0001, Πήλινη Γάστρα Νο1 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο2
Κλαδί Ελιάς Κυπαρισσί
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0002, Πήλινη Γάστρα Νο2 Κλαδί Ελιάς Κυπαρισσί 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο3
Κλαδί Ελιάς Βερικοκί
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0003, Πήλινη Γάστρα Νο3 Κλαδί Ελιάς Βερικοκί 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο4
Κλαδί Ελιάς Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0004, Πήλινη Γάστρα Νο4 Κλαδί Ελιάς Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο5
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0005, Πήλινη Γάστρα Νο5 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο6
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0006, Πήλινη Γάστρα Νο6 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο7
Άνθη Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0007, Πήλινη Γάστρα Νο7 Άνθη Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο8
Κλαδί Ελιάς Μπλε
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0008, Πήλινη Γάστρα Νο8 Κλαδί Ελιάς Μπλε 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο9
Κλαδί Μικρό Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0009, Πήλινη Γάστρα Νο9 Κλαδί Μικρό Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο10
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0010, Πήλινη Γάστρα Νο10 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο11
Κλαδί Ελιάς Γαλάζιο
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0011, Πήλινη Γάστρα Νο11 Κλαδί Ελιάς Γαλάζιο 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο12
Κλαδί Μικρό Λευκή
4 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0012, Πήλινη Γάστρα Νο12 Κλαδί Μικρό Λευκή 4 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο13
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0013, Πήλινη Γάστρα Νο13 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο14
Κουκουνάρι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0014, Πήλινη Γάστρα Νο14 Κουκουνάρι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο15
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0015, Πήλινη Γάστρα Νο15 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο16
Κλαδί Ελιάς Μπλε
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0016, Πήλινη Γάστρα Νο16 Κλαδί Ελιάς Μπλε 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο17
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0017, Πήλινη Γάστρα Νο17 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο18
Κλαδί Ελιάς Γαλάζια
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0018, Πήλινη Γάστρα Νο18 Κλαδί Ελιάς Γαλάζια 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο19
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0019, Πήλινη Γάστρα Νο19 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο20
Κλαδί Ελιάς Λαχανί
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0020, Πήλινη Γάστρα Νο20 Κλαδί Ελιάς Λαχανί 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3 που σας προτείνουμε, είναι άριστης ποιότητας. Είναι επίσης γνωστές με το όνομα Κεραμικές - Πήλινες Κατσαρόλες. Μπορείτε να επιλέξετε την Κεραμική - Πήλινη Γάστρα από την Σειρά 3, ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα μεγεθών και σχεδιών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το προσωπικό σας γούστο.

Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα ή Κεραμική - Πήλινη Κατσαρόλα, είναι ένα από τα αρχαιότερα μαγειρικά σκεύη ανά τον κόσμο. Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαγειρικής μας παράδοσης για πεντανόστιμα, λαχταριστά και ευωδιαστά φαγητά. Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες είναι κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Παραδοσιακούς, ξυλόφουρνους, ηλεκτρικούς, υγραερίου, φυσικού αερίου αλλά και για εστίες υγραερίου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κεραμικής ή πήλινης γάστρας, της κεραμικής ή πήλινης κατσαρόλας, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα να σιγόμαγειρέψεις διαφορετικά φαγητά. Τα αρώματα των υλικών που αναδύονται στην Κεραμική Γάστρα, αναμειγνύονται και διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή του σερβιρίσματος. Η Πήλινη Γάστρα είναι το ιδανικό σκεύος για να μαγειρέψεις κρεατικά, ψάρια, λαχανικά, φασολάδες, σούπες, ψωμιά και γλυκά.

Όλες οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες της Σειράς 3 που διαθέτουμε έχουν φινετσάτα σχέδια. Ακόμη, οι Πήλινες Γάστρες, αποτελούν έναν ιδιαίτερο και εκλεπτυσμένο τρόπο σερβιρίσματος του φαγητού στους καλεσμένους σας. Είναι βέβαιο, ότι χρησιμοποιώντας Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες θα αποσπάσετε τις καλύτερες κριτικές.

Σας εγγυόμαστε ότι η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα, Κεραμική ή Πήλινη Κατσαρόλα, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής!