Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3

      

Αποτελέσματα 21 - 39 από 39

Πήλινη Γάστρα Νο21
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0021, Πήλινη Γάστρα Νο21 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο22
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0022, Πήλινη Γάστρα Νο22 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο23
Κλαδί Μικρό Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0023, Πήλινη Γάστρα Νο23 Κλαδί Μικρό Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο24
Κλαδί Ελιάς Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0024, Πήλινη Γάστρα Νο24 Κλαδί Ελιάς Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο25
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0025, Πήλινη Γάστρα Νο25 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο26
Κλαδί Ελιάς Μπλε
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0026, Πήλινη Γάστρα Νο26 Κλαδί Ελιάς Μπλε 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο27
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0027, Πήλινη Γάστρα Νο27 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο28
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0028, Πήλινη Γάστρα Νο28 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο29
Άνθη Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0029, Πήλινη Γάστρα Νο29 Άνθη Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο30
Κουκουνάρια Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0030, Πήλινη Γάστρα Νο30 Κουκουνάρια Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο31
Κλαδί Μικρό Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0031, Πήλινη Γάστρα Νο31 Κλαδί Μικρό Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο32
Κλαδί Ελιάς Λευκή
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0032, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο32 Κλαδί Ελιάς Λευκή 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο33
Κλαδί Ελιάς Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0033, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο33 Κλαδί Ελιάς Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο34
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0034, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο34 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο35
Κουκουνάρια Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0035, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο35 Κουκουνάρια Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο36
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0036, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο36 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο37
Κλαδί Ελιάς Γαλάζια
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0037, Πήλινη Γάστρα Νο37 Κλαδί Ελιάς Γαλάζια 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο38
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0038, Πήλινη Γάστρα Νο38 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο39
Λουλούδι Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0039, Πήλινη Γάστρα Νο39 Λουλούδι Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3 που σας προτείνουμε, είναι άριστης ποιότητας. Είναι επίσης γνωστές με το όνομα Κεραμικές - Πήλινες Κατσαρόλες. Μπορείτε να επιλέξετε την Κεραμική - Πήλινη Γάστρα από την Σειρά 3, ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα μεγεθών και σχεδιών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το προσωπικό σας γούστο.

Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα ή Κεραμική - Πήλινη Κατσαρόλα, είναι ένα από τα αρχαιότερα μαγειρικά σκεύη ανά τον κόσμο. Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαγειρικής μας παράδοσης για πεντανόστιμα, λαχταριστά και ευωδιαστά φαγητά. Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες είναι κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Παραδοσιακούς, ξυλόφουρνους, ηλεκτρικούς, υγραερίου, φυσικού αερίου αλλά και για εστίες υγραερίου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κεραμικής ή πήλινης γάστρας, της κεραμικής ή πήλινης κατσαρόλας, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα να σιγόμαγειρέψεις διαφορετικά φαγητά. Τα αρώματα των υλικών που αναδύονται στην Κεραμική Γάστρα, αναμειγνύονται και διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή του σερβιρίσματος. Η Πήλινη Γάστρα είναι το ιδανικό σκεύος για να μαγειρέψεις κρεατικά, ψάρια, λαχανικά, φασολάδες, σούπες, ψωμιά και γλυκά.

Όλες οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες της Σειράς 3 που διαθέτουμε έχουν φινετσάτα σχέδια. Ακόμη, οι Πήλινες Γάστρες, αποτελούν έναν ιδιαίτερο και εκλεπτυσμένο τρόπο σερβιρίσματος του φαγητού στους καλεσμένους σας. Είναι βέβαιο, ότι χρησιμοποιώντας Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες θα αποσπάσετε τις καλύτερες κριτικές.

Σας εγγυόμαστε ότι η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα, Κεραμική ή Πήλινη Κατσαρόλα, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ