Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3

      

Αποτελέσματα 21 - 39 από 39

Πήλινη Γάστρα Νο21
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0021, Πήλινη Γάστρα Νο21 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο22
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0022, Πήλινη Γάστρα Νο22 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο23
Κλαδί Μικρό Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0023, Πήλινη Γάστρα Νο23 Κλαδί Μικρό Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο24
Κλαδί Ελιάς Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0024, Πήλινη Γάστρα Νο24 Κλαδί Ελιάς Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο25
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0025, Πήλινη Γάστρα Νο25 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο26
Κλαδί Ελιάς Μπλε
6 λίτρων

Τιμή:
34.30 €
ΦΠΑ:
8.20 €
Σύνολο:
42.50 €
JS0026, Πήλινη Γάστρα Νο26 Κλαδί Ελιάς Μπλε 6 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο27
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0027, Πήλινη Γάστρα Νο27 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο28
Κλαδί Μεγάλο Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0028, Πήλινη Γάστρα Νο28 Κλαδί Μεγάλο Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο29
Άνθη Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0029, Πήλινη Γάστρα Νο29 Άνθη Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο30
Κουκουνάρια Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0030, Πήλινη Γάστρα Νο30 Κουκουνάρια Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο31
Κλαδί Μικρό Λευκή
8 λίτρων

Τιμή:
39.90 €
ΦΠΑ:
9.60 €
Σύνολο:
49.50 €
JS0031, Πήλινη Γάστρα Νο31 Κλαδί Μικρό Λευκή 8 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο32
Κλαδί Ελιάς Λευκή
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0032, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο32 Κλαδί Ελιάς Λευκή 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο33
Κλαδί Ελιάς Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0033, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο33 Κλαδί Ελιάς Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο34
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
24.60 €
ΦΠΑ:
5.90 €
Σύνολο:
30.50 €
JS0034, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο34 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο35
Κουκουνάρια Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0035, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο35 Κουκουνάρια Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο36
Τσαμπί Σταφύλι Λευκή
5 λίτρων

Τιμή:
31.00 €
ΦΠΑ:
7.50 €
Σύνολο:
38.50 €
JS0036, Πήλινη Γάστρα Τύπου Ταβάς Νο36 Τσαμπί Σταφύλι Λευκή 5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο37
Κλαδί Ελιάς Γαλάζια
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0037, Πήλινη Γάστρα Νο37 Κλαδί Ελιάς Γαλάζια 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο38
Κλαδί Ελιάς Μπεζ
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0038, Πήλινη Γάστρα Νο38 Κλαδί Ελιάς Μπεζ 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Πήλινη Γάστρα Νο39
Λουλούδι Μπλε
3 λίτρων

Τιμή:
27.80 €
ΦΠΑ:
6.70 €
Σύνολο:
34.50 €
JS0039, Πήλινη Γάστρα Νο39 Λουλούδι Μπλε 3 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Υπέροχο Φαγητό, Κατάλληλη για Όλων των Ειδών των Φούρνων, Κατάλληλη και για Συσκευές Υγραερίου. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες Σειρά 3 που σας προτείνουμε, είναι άριστης ποιότητας. Είναι επίσης γνωστές με το όνομα Κεραμικές - Πήλινες Κατσαρόλες. Μπορείτε να επιλέξετε την Κεραμική - Πήλινη Γάστρα από την Σειρά 3, ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα μεγεθών και σχεδιών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το προσωπικό σας γούστο.

Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα ή Κεραμική - Πήλινη Κατσαρόλα, είναι ένα από τα αρχαιότερα μαγειρικά σκεύη ανά τον κόσμο. Η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαγειρικής μας παράδοσης για πεντανόστιμα, λαχταριστά και ευωδιαστά φαγητά. Οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες είναι κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Παραδοσιακούς, ξυλόφουρνους, ηλεκτρικούς, υγραερίου, φυσικού αερίου αλλά και για εστίες υγραερίου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κεραμικής ή πήλινης γάστρας, της κεραμικής ή πήλινης κατσαρόλας, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα να σιγόμαγειρέψεις διαφορετικά φαγητά. Τα αρώματα των υλικών που αναδύονται στην Κεραμική Γάστρα, αναμειγνύονται και διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή του σερβιρίσματος. Η Πήλινη Γάστρα είναι το ιδανικό σκεύος για να μαγειρέψεις κρεατικά, ψάρια, λαχανικά, φασολάδες, σούπες, ψωμιά και γλυκά.

Όλες οι Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες της Σειράς 3 που διαθέτουμε έχουν φινετσάτα σχέδια. Ακόμη, οι Πήλινες Γάστρες, αποτελούν έναν ιδιαίτερο και εκλεπτυσμένο τρόπο σερβιρίσματος του φαγητού στους καλεσμένους σας. Είναι βέβαιο, ότι χρησιμοποιώντας Κεραμικές - Πήλινες Γάστρες θα αποσπάσετε τις καλύτερες κριτικές.

Σας εγγυόμαστε ότι η Κεραμική - Πήλινη Γάστρα, Κεραμική ή Πήλινη Κατσαρόλα, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής!