Ταψιά Αλουμινίου

      

Αποτελέσματα 1 - 20 από 22

Ταψί Αλουμινίου Νο16

Τιμή:
2.60 €
ΦΠΑ:
0.60 €
Σύνολο:
3.20 €
SM0158, Ταψί Αλουμινίου Νο16, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο18

Τιμή:
2.80 €
ΦΠΑ:
0.70 €
Σύνολο:
3.50 €
SM0159, Ταψί Αλουμινίου Νο18, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο20

Τιμή:
3.10 €
ΦΠΑ:
0.70 €
Σύνολο:
3.80 €
SM0160, Ταψί Αλουμινίου Νο20, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο22

Τιμή:
3.60 €
ΦΠΑ:
0.90 €
Σύνολο:
4.50 €
SM0161, Ταψί Αλουμινίου Νο22, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο24

Τιμή:
3.90 €
ΦΠΑ:
0.90 €
Σύνολο:
4.80 €
SM0162, Ταψί Αλουμινίου Νο24, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο26

Τιμή:
4.40 €
ΦΠΑ:
1.00 €
Σύνολο:
5.40 €
SM0163, Ταψί Αλουμινίου Νο26, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο28

Τιμή:
4.60 €
ΦΠΑ:
1.10 €
Σύνολο:
5.70 €
SM0164, Ταψί Αλουμινίου Νο28, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο30

Τιμή:
5.60 €
ΦΠΑ:
1.30 €
Σύνολο:
6.90 €
SM0165, Ταψί Αλουμινίου Νο30, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο32

Τιμή:
7.10 €
ΦΠΑ:
1.70 €
Σύνολο:
8.80 €
SM0166, Ταψί Αλουμινίου Νο32, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο34

Τιμή:
7.50 €
ΦΠΑ:
1.80 €
Σύνολο:
9.30 €
SM0167, Ταψί Αλουμινίου Νο34, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο36

Τιμή:
8.50 €
ΦΠΑ:
2.00 €
Σύνολο:
10.50 €
SM0168, Ταψί Αλουμινίου Νο36, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο38

Τιμή:
8.90 €
ΦΠΑ:
2.10 €
Σύνολο:
11.00 €
SM0169, Ταψί Αλουμινίου Νο38, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο40

Τιμή:
9.70 €
ΦΠΑ:
2.30 €
Σύνολο:
12.00 €
SM0170, Ταψί Αλουμινίου Νο40, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο42

Τιμή:
10.40 €
ΦΠΑ:
2.50 €
Σύνολο:
12.90 €
SM0171, Ταψί Αλουμινίου Νο42, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο44

Τιμή:
14.90 €
ΦΠΑ:
3.60 €
Σύνολο:
18.50 €
SM0172, Ταψί Αλουμινίου Νο44, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο46

Τιμή:
16.50 €
ΦΠΑ:
4.00 €
Σύνολο:
20.50 €
SM0173, Ταψί Αλουμινίου Νο46, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο48

Τιμή:
20.20 €
ΦΠΑ:
4.80 €
Σύνολο:
25.00 €
SM0174, Ταψί Αλουμινίου Νο48, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο50

Τιμή:
23.00 €
ΦΠΑ:
5.50 €
Σύνολο:
28.50 €
SM0175, Ταψί Αλουμινίου Νο50, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο52

Τιμή:
25.40 €
ΦΠΑ:
6.10 €
Σύνολο:
31.50 €
SM0176, Ταψί Αλουμινίου Νο52, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Ταψί Αλουμινίου Νο54

Τιμή:
29.70 €
ΦΠΑ:
7.10 €
Σύνολο:
36.80 €
SM0177, Ταψί Αλουμινίου Νο54, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Ιδανικό για Φαγητά ή Γλυκά, Κατάλληλο για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Τα Ταψιά Αλουμινίου είναι τα κλασικά στρόγγυλα, ταψιά αλουμινίου τα οποία είναι ιδανικά για να ψήσετε γρήγορα και ομοιόμορφα οποιοδήποτε φαγητό ή γλυκό επιθυμείτε. Το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας, συνεπώς ζεσταίνεται γρήγορα, διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του και διαχέει ομοιόμορφα την θερμότητα τόσο στον πάτο όσο και στα τοιχώματα του. Τα Ταψιά Αλουμινίου μεταφέρουν γρήγορα και ομοιόμορφα την θερμότητα στο περιεχόμενο του. Επίσης αφού βγουν από το φούρνο, κρυώνουν ταχύτερα, αποτρέποντας το υπερβολικό ψήσιμο ή το λάσπωμα τόσο των φαγητών όσο και των γλυκών. Τα Ταψιά Αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τύπο φούρνου: ξυλόφουρνο, ηλεκτρικό, υγραερίου καθώς και πάνω από πυροστιά σε τζάκι ή σε θράκα. Ενδείκνυνται για χρήση στο σπίτι αλλά και σε εστιατόρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, ξενοδοχεία, ταβέρνες καθώς και σε κάθε χώρο εστίασης.

Στο κατάστημα μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε Ταψιά Αλουμινίου, σε διάφορα μεγέθη, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Διαθέτουμε Ταψιά Αλουμινίου, από πολύ μικρά για ατομικές μερίδες, μεζέδες ή μικρές ποσότητες μέχρι πολύ μεγάλα για μεγάλες ποσότητες. Τα Ταψιά Αλουμινίου κατασκευάζονται στην Ελλάδα, εξ᾽ ολοκλήρου από καθαρό αλουμίνιο. Είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα και διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και ISO. Τα Ταψιά Αλουμινίου είναι ελαφριά, πρακτικά, δεν σκουριάζουν, δεν διαβρώνονται, δεν χαλάνε, συνεπώς είναι αθάνατα! Επίσης, έχουν γυρισμένα άκρα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Είναι εξαιρετικά τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ