Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe

Κωδικός WD0034
Τιμή:
314.50 €
ΦΠΑ:
75.50 €
Σύνολο:
390.00 €
WD0034, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Βότανα, Μπαχαρικά, Δημητριακά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο1

Κωδικός WD0035
Τιμή:
333.10 €
ΦΠΑ:
79.90 €
Σύνολο:
413.00 €
WD0035, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο1, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Εξάρτημα Προσαρμογής Δράπανου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο2

Κωδικός WD0036
Τιμή:
383.10 €
ΦΠΑ:
91.90 €
Σύνολο:
475.00 €
WD0036, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο2, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο3

Κωδικός WD0037
Τιμή:
341.90 €
ΦΠΑ:
82.10 €
Σύνολο:
424.00 €
WD0037, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο3, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο4

Κωδικός WD0038
Τιμή:
390.30 €
ΦΠΑ:
93.70 €
Σύνολο:
484.00 €
WD0038, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο4, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο5

Κωδικός WD0039
Τιμή:
402.40 €
ΦΠΑ:
96.60 €
Σύνολο:
499.00 €
WD0039, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο5, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου στον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο6

Κωδικός WD0040
Τιμή:
410.50 €
ΦΠΑ:
98.50 €
Σύνολο:
509.00 €
WD0040, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο6, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου, Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο7

Κωδικός WD0041
Τιμή:
374.20 €
ΦΠΑ:
89.80 €
Σύνολο:
464.00 €
WD0041, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο7, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Χοάνη Plexiglass No2, Ξύλινη Ράβδο 45 εκ. για WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe
Πακέτο Νο8

Κωδικός WD0042
Τιμή:
466.10 €
ΦΠΑ:
111.90 €
Σύνολο:
578.00 €
WD0042, Χειροκίνητος Αλευρόμυλος Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο8, Εγγύηση Ζωής, Μυλόπετρες & Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης, Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου, Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, Χοάνη Plexiglass No2, Ξύλινη Ράβδο 45 εκ. για WonderMill, Τέλειος για Κάθε Τύπο Αλευριού, Εξαιρετικός για Χοντρόκοκκο ή πολύ Λεπτόκοκκο Άλεσμα, Αλέθει Σπόρους, Δημητριακά, Βότανα, Μπαχαρικά, Κόκκους Καφέ, Λινάρι & Ξηρούς Καρπούς, Παράγει Βούτυρο από Ξηρούς Καρπούς. 

Αναλυτική Περιγραφή...
  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενη
  • 1
  • Επόμενη »
  • Τέλος »»

Οι Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe είναι τέλειοι για να κάνετε αλευριά κάθε τύπου ή βούτυρο από ξηρούς καρπούς. Είναι εξαιρετικοί για να αλέσετε σιτηρά, δημητριακά, σπόρους, μπαχαρικά, βότανα, κόκκους καφέ, λιναρόσπορο, ξηρούς καρπούς, ελαιώδεις ή υγρούς σπόρους ακόμα και φύτρα σπόρων, όπως φύτρα σιταριού. Επίσης, είναι ιδανικοί για να κάνετε βούτυρο από ξηρούς καρπούς, όπως το πασίγνωστο φιστικοβούτυρο! Οι Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe είναι χειροκίνητοι και παράγουν 280 γρ. αλεύρι με 80 στροφές ανά λεπτό! Η ποσότητα αυτή είναι διπλάσια από αυτήν που παράγουν όλοι οι άλλοι αλευρόμυλοι που κυκλοφορούν. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε, γρήγορα και εύκολα, πόσο χοντρόκοκκο ή λεπτόκοκκο άλεσμα θα έχετε αλλά και να παράγετε υπέρλεπτο αλεύρι ζαχαροπλαστικής με ένα μόνο πέρασμα!

Όλοι οι Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe περιλαμβάνουν εκτός από τις Μυλόπετρες και τον Κανονικό Σαλίγκαρο, ένα ζευγάρι Ατσάλινες Πλάκες, τον Σαλίγκαρο τύπου Masa και τον Διπλό Σφιγκτήρα. Προτιμήστε να συνδυάσετε τον Κανονικό Σαλίγκαρο με τις Μυλόπετρες και τον Σαλίγκαρο τύπου Masa με τις Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης για πολύ περισσότερες επιλογές άλεσης.

Στο κατάστημα μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε Χειροκίνητους Αλευρόμυλους WonderMill DeLuxe, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εκτός από τον Χειροκίνητο Αλευρόμυλο Wonder Junior DeLuxe, έχουμε δημιουργήσει διάφορα πακέτα που περιλαμβάνουν και κάποια έξτρα χρήσιμα αξεσουάρ για τον αλευρόμυλο, ώστε να καλύψουμε όλες τις πιθανές ανάγκες σας. Διαθέτουμε τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο1 που περιλαμβάνουν το Εξάρτημα Προσαρμογής Δράπανου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο2 που περιλαμβάνουν Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο3 που περιλαμβάνουν Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου και Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο4 που περιλαμβάνουν Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου και Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο5 που περιλαμβάνουν Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου και Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο6 που περιλαμβάνουν Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου και Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο7 που περιλαμβάνουν Χοάνη PlexiGlass Νο2 και Ξύλινη Ράβδο 45 εκ. και τέλος τους Χειροκίνητους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe Πακέτο Νο8 που περιλαμβάνουν Εξάρτημα Προσαρμογής Δραπάνου, Τροχαλία για Προσαρμογή Μοτέρ ή Ποδηλάτου, Γρανάζι για Προσαρμογή Ποδηλάτου, Χοάνη PlexiGlass Νο2 και Ξύλινη Ράβδο 45 εκ. και είναι το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για τους Αλευρόμυλους Wonder Junior DeLuxe.

Όλοι οι Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe είναι άριστης ποιότητας και έχουν εγγύηση για μια ζωή! Είναι κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. Οι Χειροκίνητοι Αλευρόμυλοι WonderMill DeLuxe με τα κατάλληλα χρήσιμα αξεσουάρ μπορούν να λειτουργήσουν με ηλεκτρικό δράπανο, με ποδήλατο ή με μοτέρ, για ακόμη πιο γρήγορη και ξεκούραστη άλεση!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ
KonApaz
  • D

  • Typing...