Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο26
11 λίτρων

Κωδικός SM0371
Τιμή:
60.50 €
ΦΠΑ:
14.50 €
Σύνολο:
75.00 €
SM0371, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο26 11 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο28
12 λίτρων

Κωδικός SM0372
Τιμή:
64.50 €
ΦΠΑ:
15.50 €
Σύνολο:
80.00 €
SM0372, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο28 12 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο30
17 λίτρων

Κωδικός SM0373
Τιμή:
66.90 €
ΦΠΑ:
16.10 €
Σύνολο:
83.00 €
SM0373, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο30 17 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο32
20 λίτρων

Κωδικός SM0374
Τιμή:
79.40 €
ΦΠΑ:
19.10 €
Σύνολο:
98.50 €
SM0374, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο32 20 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο34
25.5 λίτρων

Κωδικός SM0375
Τιμή:
90.30 €
ΦΠΑ:
21.70 €
Σύνολο:
112.00 €
SM0375, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο34 25.5 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο36
30 λίτρων

Κωδικός SM0376
Τιμή:
105.60 €
ΦΠΑ:
25.40 €
Σύνολο:
131.00 €
SM0376, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο36 30 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο38
35 λίτρων

Κωδικός SM0377
Τιμή:
122.60 €
ΦΠΑ:
29.40 €
Σύνολο:
152.00 €
SM0377, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο38 35 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο40
41 λίτρων

Κωδικός SM0378
Τιμή:
146.00 €
ΦΠΑ:
35.00 €
Σύνολο:
181.00 €
SM0378, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο40 41 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Σφυρήλατη, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο45
62 λίτρων

Κωδικός SM0379
Τιμή:
345.20 €
ΦΠΑ:
82.80 €
Σύνολο:
428.00 €
SM0379, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο45 62 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο50
82 λίτρων

Κωδικός SM0380
Τιμή:
538.70 €
ΦΠΑ:
129.30 €
Σύνολο:
668.00 €
SM0380, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο50 82 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο55
115 λίτρων

Κωδικός SM0381
Τιμή:
604.80 €
ΦΠΑ:
145.20 €
Σύνολο:
750.00 €
SM0381, Μαρμίτα Αλουμινίου Σφυρήλατη Νο55 115 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...

Μαρμίτα Αλουμινίου Επαγγελματική Νο60
140 λίτρων

Κωδικός SM0382
Τιμή:
704.00 €
ΦΠΑ:
169.00 €
Σύνολο:
873.00 €
SM0382, Μαρμίτα Αλουμινίου Επαγγελματική Νο60 140 λίτρων, Άριστη Ποιότητα, Από Καθαρό Αλουμίνιο, Σφυρήλατη, Μονοκόμματη, Δεν Σκουριάζει, Δεν Διαβρώνεται, Δεν Χαλάει, Γρήγορη Μεταφορά Θερμότητας, Τέλεια για να Μαγειρέψετε Μεγάλες Ποσότητες, Κατάλληλη για Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση. 

Αναλυτική Περιγραφή...
  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενη
  • 1
  • Επόμενη »
  • Τέλος »»

Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες είναι βαθιές κατσαρόλες, ιδανικές για να μαγειρέψετε σε μεγάλες ποσότητες τα αγαπημένα σας φαγητά, γρήγορα και εύκολα. Η σφυρηλάτηση τους είναι πολύ όμορφη και έτσι θα ομορφύνει περισσότερο την κουζίνα σας, είτε οικιακή, είτε επαγγελματική. Με τον όρο επαγγελματικές, εννοούμε ότι οι μαρμίτες έχουν κατασκευαστεί από παχύ φύλλο αλουμινίου, συνεπώς είναι πιο στιβαρές και κατάλληλες για συνεχόμενη, βαριά και απαιτητική χρήση. Επίσης, επειδή είναι από πιο παχύ φύλλο αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ηλεκτρικές εστίες. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για οικιακή χρήση. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες είναι επίσης γνωστές ως Καζάνια, Μεγάλες Κατσαρόλες ή αλλιώς Βαθιές Χύτρες. Ωστόσο, όπως και αν τις αποκαλείτε, εμείς τις έχουμε!

Στο κατάστημα μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες, σε διάφορα μεγέθη και με διάφορες χωρητικότητες ώστε να επιλέξετε τις κατάλληλες για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες κατασκευάζονται στην Ελλάδα, εξ᾽ ολοκλήρου από καθαρό αλουμίνιο και είναι σφυρήλατες. Είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα και διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και ISO. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες είναι μονοκόμματης κατασκευής δηλαδή δεν έχουν καθόλου ενώσεις ή ραφές. Επίσης, τα χερούλια είναι πολύ καλά περτσινωμένα, ώστε να μην ξεκολλήσουν ποτέ. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες δεν σκουριάζουν, δεν διαβρώνονται, δεν χαλάνε, συνεπώς είναι αθάνατες! Ενδείκνυνται τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, κέτερινγκ καθώς και σε κάθε χώρο εστίασης.

Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες είναι τέλειες για να βράσετε νερό, γάλα, μέλι, μαρμελάδες, κομπόστες, σάλτσες, σιρόπια, κεφάλια, πατσά, τσιγαρίδες, σούπες καθώς και να μαγειρέψετε οποιοδήποτε φαγητό ή γλυκό κατσαρόλας θέλετε. Επίσης, πολλοί τις προτιμούν για να βράσουν το γάλα και να κάνουν τυρί. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες διαθέτουν καπάκι και χερούλια αλουμινίου και είναι εξαιρετικές για γρήγορο και νόστιμο μαγείρεμα. Το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας, συνεπώς ζεσταίνεται γρήγορα, διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του και διαχέει ομοιόμορφα την θερμότητα τόσο στον πάτο όσο και στα τοιχώματα του. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες μεταφέρουν γρήγορα και ομοιόμορφα την θερμότητα στο περιεχόμενο τους. Ακόμη, αφού απομακρυνθούν από την εστία, κρυώνουν ταχύτερα, αποτρέποντας το υπερβολικό ψήσιμο ή το λάσπωμα των φαγητών. Οι Μαρμίτες Αλουμινίου Επαγγελματικές Σφυρήλατες είναι κατάλληλες για να θερμανθούν πάνω από: ξύλα, ξυλοκάρβουνο, υγραέριο, φυσικό αέριο καθώς και σε ηλεκτρικές εστίες. Δεν πρέπει να τοποθετούνται, ποτέ άδειες πάνω στην φωτιά.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε οτι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης & Πολιτική Απορρήτου. Συμφωνώ
KonApaz
  • D

  • Typing...